Klassik menyu (7.45 AZN)

Premium menyu (9 AZN)

Evsayağı menyu (4,95 AZN)