Malik olduğumuz ən qiymətli varlıq - vaxtdır. Bu varlığı əzizləriniz və yaxınlarınızla paylaşdırmaqla, onu nəyinki qorumuş, xətta artırılmış olursuz. Biz isə bu işdə kiçik, lakin önəmli bir rol oyanyacayıq. Siz soruşarsınız: "Necə?". Hər şey 1, 2, 3 qədər sadədir...